AVOND-MODULE: Cervicogene hoofdpijn en - duizeligheid 11-02-19

STARTDATUM:
11 februari 2019
DUUR:
2 uur. Geen zelfstudie
ID:
CU-06
PRIJS
89,00

Adres

School voor Manuele Therapie,
PC Staalweg 50, 3721 TJ Bilthoven   Klik om te bekijken op Google Maps

Categorieën

Cursus

AVOND MODULE:
Cervicogene hoofdpijn en – duizeligheid:

theoretisch kader, klinisch redeneren en behandelmogelijkheden voor de manueeltherapeut

 

Datum, tijd:

Datum:  11 februari 2019
Tijd: 19.30 – 21.45 uur

Spreker: H.C. Leopold MMT, manueeltherapeut E.S.®
Organisatie: VMT en SMTN

Doelgroep:

Bedoeld voor: Manueel Therapeuten
Ingangsniveau: Manueel Therapeut (afgestudeerd of in opleiding)
Onderwijsvorm: hoorcollege / vaardigheidsonderwijs in onderzoek en behandeltechnieken

Kosten en accreditatie:

Investering: € 89,- (incl. koffie en thee)
Accreditatie:
2 punten bij het KNGF voor het register Manuele therapie en de VMT.
Zie de website voor de algemene voorwaarden tav betaling en aan- en afmelding.

Duur:

Contacturen: 2 uur
Zelfstudie uren: n.v.t.
Toetsing: n.v.t.

 

Programma:

19.00: ontvangst
19.30 – 20.00: theorie deel 1: relaties tussen CWK en cephale klachten: Anatomisch, mechanisch en klinisch.
20.00 – 20.30: praktijk deel 1: behandeltechnieken aan de CWK
20.30 – 20.45: pauze
20.45 – 21.15: theorie deel 2: klinisch redeneren bij hoofdpijn en duizeligheid
21.15 – 21.45: praktijk deel 2: onderzoek en tests bij cephale klachten
21.45: afsluiting cursus; uitreiking van bewijzen van deelname

 

Omschrijving van de inhoud van de nascholing:

Het construct van cervicogene hoofdpijn en – duizeligheid is in de literatuur omstreden.

Waar manueeltherapeuten cervicogene klachten herkennen en behandelen, zijn artsen en specialisten vaak sceptisch over het bestaan ervan. Beide benaderingen zijn gebaseerd op wetenschappelijke literatuur, zodat het opstellen van een overzicht van standpunten zinvol kan zijn. Tijdens deze cursus wordt inzicht gegeven in de uiteenlopende standpunten en wordt manueeltherapeutisch onderzoek, klinisch redeneren en effectiviteit van behandeling toegelicht. Daarnaast wordt recent en baanbrekend onderzoek naar chronische cephale pijn besproken: voor het eerst lijkt chronische pijn ‘zichtbaar’ te kunnen worden gemaakt met MRI – dat gaat inderdaad veel verder dan het laten invullen van een VAS voor pijn.

Bij ‘duizeligheid’ als klacht moeten door (huis)arts en manueeltherapeut veel factoren worden overwogen. Voor de diagnostiek is de NHG-standaard goed bruikbaar. Omdat de diagnose ‘cervicogene duizeligheid’ daarin geen plaats heeft wordt de standaard gecombineerd met andere literatuur om te komen tot een onderzoeksstrategie die – bij duizeligheid – voor de manueeltherapeut bruikbaar en betrouwbaar is.

Voor het behandelen van de CWK (waartoe deze cursus zich zal beperken) worden nieuwe gegevens uit de literatuur toegelicht en door de deelnemers toegepast om niet alleen de positie, maar ook de verplaatsing van bewegingsassen tijdens flexie- en extensiebewegingen in de CWK op te nemen in de behandeltechnieken die kunnen worden toegepast.

 

Eindtermen:

  • de deelnemer kent gegevens uit de recente literatuur over de mogelijke relaties tussen cervicale wervelkolom, hoofdpijn en duizeligheid en past deze toe in het proces van   onderzoek en klinisch redeneren bij patiënten met hoofdpijn en duizeligheid;
  • de deelnemer past de aanbevelingen uit de NHG-standaard Hoofdpijn en de NHG-standaard duizeligheid toe tijdens onderzoek en klinisch redeneren bij een patiënt met hoofdpijn en/of duizeligheid;
  • de deelnemer onderbouwt zijn handelen mede met kennis van recent onderzoek naar de effectiviteit van manuele therapie bij nekklachten, hoofdpijn en duizeligheid;
  • de deelnemer onderbouwt zijn handelen mede met kennis uit het gebied van de (bio)medische wetenschappen aangaande de normale kinematica van de cervicale wervelkolom;
  • de deelnemer kent de mogelijkheden en beperkingen van klinische tests bij nekklachten en cervicogene klachten;
  • de deelnemer kent de psychometrische eigenschappen van de NDI en NPRS bij patiënten met cervicogene hoofdpijn.

 

De cursuslocatie en organiserende instantie

School voor Manuele Therapie Nederland,
PC Staalweg 50,
3721 TJ Bilthoven

T: 06-20 16 34 21 .