AVOND-MODULE (nascholing): Enkel en voet 26-09-19

STARTDATUM:
26 september 2019
DUUR:
2 uur. Geen zelfstudie
PRIJS
89,00

Adres

School voor Manuele Therapie,
PC Staalweg 50, 3721 TJ Bilthoven   Klik om te bekijken op Google Maps

AVOND MODULE / NASCHOLING:
Enkel en voet:

theoretisch kader, klinisch redeneren en behandelmogelijkheden voor de manueeltherapeut en fysiotherapeut

 

Datum, tijd:

Datum:  26 september
Tijd: 19.30 – 21.45 uur

Spreker: H.C. Leopold MMT, manueeltherapeut E.S.®
Organisatie: SMTN

 

Doelgroep:

Bedoeld voor: Manueel Therapeuten en Fysiotherapeuten
Ingangsniveau: Fysiotherapeut en Manueel Therapeut (afgestudeerd of in opleiding)
Onderwijsvorm: hoorcollege / vaardigheidsonderwijs in onderzoek en behandeltechnieken

Kosten en accreditatie:

Investering: € 89,- (incl. koffie en thee)
Accreditatie:
Geaccrediteerd voor 2 punten door de VMT en het KNGF voor de registers Fysiotherapie en Manuele Therapie

Zie de website voor de algemene voorwaarden tav betaling en aan- en afmelding.

Duur:

Contacturen: 2 uur
Zelfstudie uren: n.v.t.
Toetsing: n.v.t.

 

Programma:

19.00: ontvangst
19.30 – 20.15: theorie: bewegingsassen in enkel en voet: klassieke en recente Functioneel-Anatomische  inzichten en toepassing daarvan in het manueeltherapeutisch handelen
20.15 – 20.45: praktijk deel 1: bovenste spronggewricht; zwaai- en standfasen
20.45 – 21.00: pauze
21.00 – 21.45: praktijk deel 2: onderste spronggewricht en gewrichten van de voet;  zwaai- en standfasen
21.45: afsluiting cursus; uitreiking van bewijzen van deelname

 

Omschrijving van de inhoud van de nascholing:

De gewrichten van de enkel en de achtervoet bewegen volgens oudere en recente literatuur om een ‘principiële bewegingsas’, wat inhoudt dat het aantal uitvoerbare bewegingscombinaties beperkt is.

Dit concept van een ‘vaste as’ wordt in meer gewrichten – en vaak gemakshalve en ten onrechte – verondersteld aanwezig te zijn. Een dergelijk concept is strijdig met een uitgangspunt van de manuele therapie E.S.®, namelijk dat elke individuele bewegings-voorkeur uitgevoerd kan worden tijdens driedimensionale bewegingen in de gewrichten van een patiënt.

Deze scholing behandelt de manier waarop de gegevens uit de literatuur over enkel en voet en de uitgangspunten van de manuele therapie E.S.® gecombineerd kunnen worden om tot een verantwoorde behandeling te komen die zowel recht doet aan gegevens uit (recent) wetenschappelijk onderzoek als aan bestaande manueeltherapeutische uitgangspunten.

In theorie worden de al of niet vaste bewegingsassen van enkel- en voetgewrichten behandeld en in het praktijkdeel besteden we aandacht aan de vaardigheid van de deelnemers in het omzetten van driedimensionale bewegingen in het basisschema naareen Functioneel-Anatomisch verantwoorde uitvoering van behandeltechnieken aan de gewrichten van enkel en voet. Daarbij worden deze behandeltechnieken gedemonstreerd en door de deelnemers geoefend.

 

Leerdoelen:

  • de deelnemer krijgt inzicht in (recente) wetenschappelijke literatuur over de kinematica van enkel en voet, in het bijzonder over de ligging van bewegingsassen tijdens de afzet van het gaan / lopen;
  • de deelnemer krijgt inzicht in de ruimtelijke positie van de gewrichtsoppervlakken in enkel en voet;
  • de deelnemer ontwikkelt vaardigheden om de kantelingen en rotaties zoals die in het basisschema van de individuele patiënt zijn vastgelegd te vertalen naar functioneel- anatomisch uitvoerbare bewegingen in de gewrichten van enkel en voet;
  • de deelnemer ontwikkelt vaardigheden om behandeltechnieken uit te voeren in de
  • gewrichten van enkel en voet bij verschillende basisschemata (liggingen en rotaties van deelmassa’s bij een patiënt), zowel tijdens de zwaaifase als tijdens de standfase van het individuele looppatroon tijdens gaan en lopen.

 

De cursuslocatie en organiserende instantie

School voor Manuele Therapie Nederland,
PC Staalweg 50,
3721 TJ Bilthoven

T: 06-20 16 34 21 .

Betaling vindt plaats bij registratie / aanmelding

INSCHRIJVEN