BIJSCHOLING/NASCHOLING
3. Hardloopblessures
startend 25-09-2019

Manueeltherapeutische behandeltechnieken bij hardloopblessures

STARTDATUM:
25 september 2019
DUUR:
10 dagen op school. 15 uur zelfstudie
ID:
MT-03
PRIJS
1.999,00 1.849,00

Adres

School voor Manuele Therapie,
PC Staalweg 50, 3721 TJ Bilthoven   Klik om te bekijken op Google Maps

Manueeltherapeutische behandeltechnieken bij hardloopblessures

Iedereen ‘kan’ hardlopen. Dat verklaart mogelijk de groeiende groep Nederlanders die hardlopen. Tegelijkertijd neemt het aantal hardloopblessures harder toe dan dat het aantal lopers toeneemt. Spier-, pees- en bandletsel zijn de meest voorkomende problemen, meestal onder de noemer overbelasting. Dat verklaart echter niet het vaak hardnekkige karakter van de klachten. Veelal ontwikkelt er een chronisch beeld, dan wel is er sprake van een hoge incidentie van recidive.

Het uitblijven van adequaat en normaal te verwachten herstel van klachten door zoiets alledaags of functioneels als hardlopen – te meer gezien de mechanische aard – frustreert zowel de sporter als behandelaar. Dit is aanleiding om de problemen te benaderen vanuit het perspectief van functieverstoorde gewrichten. Een overbelasting kan op zich zelf staan, of het gevolg zijn van een (of meer) verstoord bewegend gewricht.

Ter illustratie: Bij topsprinters ontstaat een spierscheur van de biceps femoris door onvoldoende extensie van de bilaterale heup, waarbij de spier de ‘jerk’ (van 45 keer de zwaartekracht) moet verwerken in een verkorte toestand, in plaats van in zijn rustlengte en maximale sterkte.

Met het behandelen van hardloopblessures met manuele therapie betreden we een nieuw domein (waar we met het doen van oefeningen niet kunnen komen). De unieke mobiliserende technieken van de Utrechtse school beperken zich niet tot behandelen van heup of knie, maar reiken tot alle gewrichten in de periferie, waaronder het onderbeen (fibula-tibia) en de gehele voet inclusief de tenen.

 

Over deze module

Deze module is onderdeel van de opleiding tot Manueel Therapeut, maar kan ook als losse module worden gevolgd in de vorm van bijscholing / nascholing (met accreditatie). De module is uitermate geschikt voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten, manueel therapeuten, podotherapeuten en register podologen.

 

De belangrijkste onderwerpen van deze module zijn:

 • Uitgangspunten van manuele therapie volgens de SMTN, toegepast op hardlooplessures;
 • Hamstringblessures, alle bekende sport gerelateerde knieklachten, MTSS (shin splint), achillespees blessures, distorsio pedis, chronische enkelinstabiliteit en fasciitis plantaris;
 • Behandeltechnieken van alle gewrichten in de onderste extremiteiten, zowel in relatie tot de standfase als de zwaaifase van het hardlopen;
 • De analyse van het individuele functiemodel en de toepassing daarvan;
 • Functioneel-morfologische aspecten van hardloopblessures;
 • Functionele Anatomie van de heup, enkel, knie en voet;
 • Anamnese, onderzoek en klinisch redeneren bij hardloopblessures;
 • Biomechanische aspecten van de heup, enkel, knie en voet;
 • U leert de hele keten van het bewegen in de gewrichten behandelen.

 

Bij elk onderwerp gelden de volgende uitgangspunten:

 • Vaardigheidsonderwijs maakt het grootste deel uit van elke module. Naast theoretische onderwerpen als functionele Anatomie en klinisch redeneren vormt het trainen van behandeltechnieken (’skills’) het belangrijkste onderdeel.
 • Functionele morfologie wordt gehanteerd als basiswetenschap. Deze aan de Biologie gelieerde wetenschap (Mechanobiology) gaat onder andere uit van uitdagende uitganspunten als het ‘optimal design’: binnen het menselijk lichaam bestaan geen ontwerpfouten (een achillespees is niet slecht doorbloed!). Een gevolg is dat geprobeerd wordt te begrijpen waarom ons lichaam gebouwd is zoals het is gebouwd en functioneert zoals het functioneert.
 • De individualiteit van elke mens staat centraal. Mede omdat iedereen een eigen (unieke) lichaamsbouw heeft, wordt iedereen gekenmerkt door individuele bewegingspatronen. De analyse van het individuele functiemodel van elke patiënt is richtinggevend voor de behandeling. Het individuele functiemodel wordt opgesteld aan de hand van een mechanische interpretatie van voorkeursbewegingen en bewegingsvoorkeur van de patiënt. In dit model worden geen tekortkomingen vastgesteld, maar wordt aangegeven wat de manier van bewegen is die past bij deze patiënt. In combinatie met gegevens uit de artrokinematica en de functionele Anatomie kan daarmee een behandelplan worden opgesteld.
 • Bewegingspatronen in gewrichten kunnen worden aangepast door het uitvoeren van (passieve) behandeltechnieken. Daarmee kunnen de oorspronkelijke bewegingspatronen hersteld (opnieuw mogelijk gemaakt) worden. Dit wordt tevens beschouwd als een voorwaarde voor weefselherstel en een bijdrage aan het succes van actieve oefentherapie. De combinatie van manueeltherapeutische behandeltechnieken en actieve oefentherapie wordt (ook) bij de behandeling van lage-rugklachten als waardevol gezien.
 • Behandeltechnieken bestaan uit mobiliserende technieken, met name niet uit manipulaties. Het peri-articulaire weefsel (met name collageen bindweefsel in disci en ligamenten) moet in staat worden gesteld om te ‘leren’ van de uitgevoerde bewegingen en daarbij passen gewrichtsbewegingen die in een rustig tempo en herhaaldelijk uitgevoerd worden.

Algemene informatie

In iedere module is veel aandacht voor het uitvoering van de zachte behandeltechnieken, het praktijk onderzoek en de analyse rond klachtenbeelden. Ook het bewegingsgedrag van gewrichten in de keten en het klinisch redeneren komt aan bod.  De mechanische samenhang tussen gewrichten in een bewegingsketen speelt een belangrijke rol gedurende de hele cursus.

Lesschema & studiebelastingsuren

 • Deze module beslaat 10 dagen op de school. Een lesdag start om 09.30 en eindigt om 16.30 uur. Lunch, koffie en thee inbegrepen.
 • Het totaal aantal contacturen is 60 uur.
 • Het aantal zelfstudie uren is 15 uur.

De modules worden gegeven in de vorm van hoorcolleges en praktijkcolleges.

Lesschema module met startdatum 25-09-2019

 • 25 september 2019
 • 26 september 2019
 • 9 oktober 2019
 • 10 oktober 2019
 • 27 novenber 2019
 • 28 november 2019
 • 11 december 2019
 • 12 december 2019
 • 15 januari 2019
 • 16 januari 2020

Aantal deelnemers

Accreditatie

 • KNGF voor de registers Algemeen practicus en Manuele therapie: 63 punten
 • Keurmerk Fysiotherapie: 65
 • ADAP voor de oefentherapie en de podotherapie: 72 punten
 • KABIZ: voor podoposturaal therapeuten en registerpodologen: 72 punten
 • VMT: 63 punten

De cursuslocatie en organiserende instantie

School voor Manuele Therapie Nederland,
PC Staalweg 50,
3721 TJ Bilthoven

T: 06-20 16 34 21 .

De module staat onder leiding van Dhr H. Leopold MMT, docent aan de School voor Manuele Therapie Nederland. Daarnaast zijn er gastsprekers Drs H. Oonk en Dhr P. van der Meer.

Het docententeam

Het docententeam bestaat uit docenten verbonden aan de School voor Manuele Therapie Nederland, waaronder

 • Dhr H. Leopold MMT
 • Dhr P. Akkerman
 • Dhr F. Eising
 • Dhr. D.van Os
 • Dhr F.van Glabbeek

Betaling vindt plaats bij registratie / aanmelding

INSCHRIJVEN