OPLEIDING MANUEEL THERAPEUT

OPLEIDING MANUEEL THERAPEUT

De opleiding tot manueel therapeut beslaat het volgen van zes modules en een afsluitende stage en scriptie module. 3 van de 6 modules zijn inmiddels volledig opgenomen in het pakket, te weten:

De resterende drie modules zijn in de afrondende fase. De vierde module zal gaan over behandeling van de thoracale wervelkolom, de ribben en de schoudergordel. We hopen deze in 2019 te kunnen starten. De volgorde en de periode waarin je ze volgt, bepaal je zelf. Het behaalde certificaat voor een module is 20 jaar geldig, er is dus tijd genoeg.

 

MEER INFORMATIE OVER DE COMPLETE OPLEIDING TOT MANUEEL THERAPEUT