Vooropleiding?

Om deel te kunnen nemen aan een module of aan de opleiding (het geheel van modules), is een vooropleiding nodig.

Deelnemen aan een module als bijscholing kan als fysiotherapeut of oefentherapeut voor alle modules. Podotherapeuten kunnen deelnemen aan modules voor de lage rug en de onderste extremiteit, zoals de module Manuele therapie, Voet en enkel.

De modules zijn ook als nascholing te volgen door manueel therapeuten.

Als een module geaccrediteerd is voor jouw beroep of beroepsgroep, dan kun je deelnemen. Het is geen vereiste dat je aangesloten bent bij een branche- of beroepsvereniging of in een register staat ingeschreven. Als je in een dergelijk geval maar toont dat je over de juiste papieren beschikt.

Wil je de opleiding tot manueel therapeut volgen? Dat kan als je fysiotherapeut of oefentherapeut bent.

Zonder een dergelijke vooropleiding is deelname niet mogelijk.

Kosten?

Eerst de prijzen per losse module (lees daaronder verder over het volgen van de opleiding):

We willen de deelnemers aan de scholingen graag stimuleren de gehele opleiding te volgen.

Voor het volgen van de opleiding bestaat de mogelijkheid om tweemaal een korting van 250 euro te verdienen (dus 500 euro in totaal):

Als je, na het volgen van twee modules in het tijdsbestek van een jaar, start met een derde module, dan krijg je 250 euro korting op deze derde module (start binnen een jaar na afloop van de tweede module).

Dit kun je dus gedurende de opleiding tweemaal doen. Hiervan uitgesloten zijn de module Manueeltherapeutische behandeltechnieken bij cephale klachten en de stagemodule.

Lesdagen & lestijden?

De modules variëren in tijdsduur van 6 tot 8 lesdagen.

In de meeste gevallen bestaat een lesblok uit 2 achtereenvolgende lesdagen (soms 1, nooit meer dan 2).

Het streven is om een lesblok eens in de drie à vier weken plaats te laten vinden. Er wordt zoveel mogelijk buiten de vakantieperiodes om gepland.

De lesdagen zijn op doordeweekse dagen.

De lestijden dan. Een lesdag start om 10.30 en eindigt om 17.30. Er zijn tussen door twee korte pauzes en een langere lunchpauze om 13.30.

Manuele therapie ES®?

Met het diploma van onze school, de School voor Manuele Therapie Nederland, is het mogelijk om lid te worden van de Vereniging van Manueel Therapeuten (VMT).

Binnen de VMT kan de ES® kwalificatie worden aangevraagd. Dit is een gebaand pad naar contractvrij behandelen en waar je je eigen behandeltarief bepaalt. Dit houdt ook in dat wat je bij ons geleerd hebt, je ten volle benut tijdens een behandeling. Een totaalbehandeling, met rust, aandacht en hoge kwaliteit van behandelen. Dit wordt door zowel patiënten als therapeuten als zeer prettig ervaren.

Master opleiding?

Wij zijn een post-HBO / post-Master opleiding. Het is via ons niet mogelijk een masterdiploma te behalen.

NVMT of VMT?

Sinds 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om met het diploma manuele therapie aan te sluiten bij de NVMT. Dit heeft als reden dat wij geen manipulaties doceren / uitvoeren. Voor zover bekend, moeten alle daar reeds aangesloten manueel therapeuten per 2025 een masterdiploma in bezit hebben.

Dit geldt niet voor de VMT (vereniging van manueel therapeuten). Alleen manueel therapeuten met een diploma van onze school (SMTN) kunnen zich hierbij aansluiten.

Kraken?

Op onze school worden geen manipulaties uitgevoerd (het zogenaamde kraken). De technieken zijn in het kort te omschrijven als sturend mobiliserend, veilig en de opleiding behelst alle gewrichten in het lichaam, met andere woorden: beperkt zich niet tot de wervelkolom.

De behandelmethode is nadrukkelijk veilig voor behandeling van de nek, daar er geen manipulaties worden toegepast.

code 1200?

Alleen als fysiotherapeut/manueel therapeut is het mogelijk om, met een contract, te declareren onder code 1200. Er gaan verschillende verhalen / ideeën rond over de voorwaarden.

De tendens is dat de tarieven door de zorgverzekeraars voor de verschillende verbijzonderingen binnen de fysiotherapie, gelijk worden getrokken naar één geldend tarief (algemeen fysiotherapeut).

ES manueel therapeuten (gecertificeerde leden van de VMT) gebruiken een andere declaratiecode. Zij werken contractvrij en een therapeut bepaalt zelf het behandeltarief. Deze code wordt verstrekt door de VMT en is onderdeel van afspraken tussen de VMT en de zorgverzekeraars.

Toetsing?

De geaccrediteerde punten van een module worden toegekend als aan de 80% aanwezigheidsplicht wordt voldaan.

Voor het volgen van de opleiding, dus voor het behalen van het diploma, wordt er getoetst. Er wordt per twee modules getentamineerd. Dit betreft een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Daar we onze scholingen altijd actualiseren naar de laatste literatuur, stellen we dat een tentamen moet plaatsvinden binnen een jaar na het volbrengen van twee modules.

Gedurende de opleiding vinden er zodoende in totaal 3 tentamens plaats. Na de stagemodule volgt een eindexamen. Het zwaartepunt ligt op de praktijk: het onderzoeken en behandelen van een proefpersoon.

Een (eerste) tentamenronde na twee modules is zonder extra kosten. Mocht er een onvoldoende gehaald worden voor een tentamenonderdeel (theorie en / of praktijk), dan kan er eenmaal herkanst worden. Per onderdeel is er dan wel een tegemoetkoming in de kosten nodig, te weten 75 euro per deel.

Wat nog belangrijk is om te vermelden voor wie het diploma wilt behalen, is het vormen van een portfolio. Dit is de complete verzameling van de gemaakt en verbeterde voorbereidingsopdrachten en checklists. Wil je voor het diploma gaan, dan is het dus belangrijk dit bij te houden om te kunnen tonen.

Stage?

Gedurende het volgen van een module is het mogelijk om een korte stage te volgen. Dit is facultatief en zonder kosten. Dit wordt georganiseerd in samenwerking met de Vereniging van Manueel Therapeuten (VMT). Dit is een uitgelezen moment om in de praktijk bij een collega mee te kijken of zelf te oefenen op een proefpersoon (één en ander afhankelijk en in overleg met het stageadres).

Mocht je dit willen, vraag hier dan tijdens de module naar.

Volg je de opleiding? Dan is er een verplichte stagemodule na het voltooien van de overige modules en voorafgaand aan het eindexamen.

Lunch?

Wij houden van een dag zonder zorgen en met focus. Daarom beginnen we niet alleen na de ochtendspits, maar staat er elke lesdag een verzorgde lunch klaar (inbegrepen).

Pittig?

Onze scholingen zijn pittig te noemen. We weten uit ervaring dat het niet voor iedereen is. Wij zijn op zoek naar gemotiveerde deelnemers (en hebben een broertje dood aan mensen die alleen voor ‘de punten’ komen).

De opzet met modules is daarvoor buitengewoon geschikt. Je kunt er eens één proberen. Als het je ligt, kun je door. Ligt het je niet, dan is het een niet alleen een geruststelling dat je niet vastzit of betaald hebt voor een jaar, of langer, of een hele opleiding.

Je leert bij ons geen trucje, of pas behandelen tijdens een stage. De behandeltechnieken worden op school gedoceerd en we moedigen je aan deze toe te passen. Dit kan in je eigen praktijk en / of door onderling met mede deelnemers te oefenen. Een uitdaging die beloond wordt door je inzet.