Waarom steeds meer fysiotherapeuten specialiseren?

jan 31, 2019

Het mag een zorgwekkende ontwikkeling genoemd worden. Het aantal fysiotherapeuten in Nederland neemt onverminderd toe, terwijl tegelijkertijd het aantal fysiotherapeuten dat nauwelijks of geen volledig inkomen weten te genereren nog veel harder stijgt. Verzekeringsmaatschappijen spelen een belangrijke rol in deze ontwikkelingen. Echter zie je ook een grote groep fysiotherapeuten die juist kansen ziet en probeert om zich van de grote massa te onderscheiden. De fysiotherapeut is al een specialist, namelijk een beweegspecialist, maar je ziet een sterk groeiende vraag in de markt naar specialistische kennis. Hierdoor ontstaat in het grote veld van aanbod een mogelijkheid om niches te creëren die direct appelleren aan de behoeftes van patiënten. We denken dat de vraag naar specialisatie komt doordat mensen steeds meer behoefte krijgen aan zekerheid. De maatschappij individualiseert. Zou jij bijvoorbeeld als je lage rugklachten hebt, eerder geneigd zijn om naar een rugspecialist te gaan, of naar een fysiotherapeut?

Je ziet dat fysiotherapeuten die zich specialiseren in een deel van het lichaam en dit goed weten te communiceren,
veel minder moeite hebben om de afsprakenagenda te vullen. Patiënten willen het gevoel te maken te hebben met iemand die specifiek verstand heeft van de klacht. Het geeft een hoger vertrouwensgevoel en ze kiezen daardoor steeds vaker voor gespecialiseerde zorg. Dit is een duidelijke ontwikkeling die al enige tijd gaande is. Het biedt enorme kansen voor fysiotherapeuten die het moeilijk vinden om een plaats te creëren in het grote aanbod dat we hebben op dit moment binnen de fysiotherapie. De vraag in de markt neemt namelijk niet af. Sterker nog, we zien nog steeds groei in het vertrouwen dat men heeft in behandelingen aan het bewegingsapparaat.

Voor de fysiotherapeut is het zaak om er voor te zorgen dat deze vraag aansluit bij zijn of haar aanbod. Ook zie je steeds vaker ‘behandelhuizen’ ontstaan, waar je voor specifieke klachten op diverse terreinen terecht kan. Therapeuten kiezen er voor om de krachten te bundelen. Men kan doorverwijzen naar elkaar, het levert een veel breder en toegankelijk netwerk op en het vergroot het marketingbereik. Heb je klachten aan je nek? Dan ga je naar de nekspecialist. Problemen met hardlopen? Dan ga je naar de enkel- en voetspecialist. Wanneer een fysiotherapeut zich weet te specialiseren in dergelijke specifieke klachten of specifieke deelgebieden dan is de fysiotherapeut in staat om klachten beter te behandelen. Maar je ziet ook dat het veel makkelijker wordt om bij zo’n ‘behandelhuis’ aan te mogen sluiten en gegarandeerd te zijn van een goede basis. Aan een ‘generalist’ is op dergelijke plekken gewoonweg minder behoefte. Het is een samenkomen van de specialismen bij elkaar wat de kracht en aantrekkingskracht geeft van en aan zo’n ‘behandelhuis’.

Een bijkomend voordeel bij specialiseren is het tarief van de fysiotherapeut. Mensen zijn echt wel bereid om te betalen, maar de vergoeding vanuit de verzekeringsmaatschappij bij fysiotherapie dekt maar een beperkt bedrag, en doordat de meeste fysiotherapeuten onder contract van de verzekeringsmaatschappijen werken hebben ze geen invloed op deze tarieven. Specialiseren heeft als voordeel dat het ook de mogelijkheid biedt om contractvrij te werken en zelf je tarieven te bepalen. Mensen zijn echt wel bereid om te betalen, als ze maar verzekerd zijn dat ze iets goeds krijgen. Specialiseer, verbeter je zelf en communiceer dit optimaal. Dan zal je uiteindelijk de klanten binnen krijgen die jou kiezen om je expertise en bereid zijn om je daarvoor te betalen. Patiënten willen nu eenmaal goede zorg. Als je je wil onderscheiden als fysiotherapeut is het natuurlijk de vraag of je je zelf wel een fysiotherapiepraktijk moet blijven noemen. Hardloopcentrum of nekkliniek zal sterker overkomen en duidelijker differentiëren. Het is niet alleen een trend, maar het is ook een kans voor de zorgverlener om vanuit de klacht te denken.

Bij de School voor Manuele Therapie Nederland worden meerdere specialisatie-opleidingen voor fysiotherapeuten in de vorm van bijscholing aangeboden. De opleidingen zijn onderdeel van de opleiding tot Manueel therapeut, maar iedere specialisatie kan als aparte opleiding worden gevolgd, naar eigen behoefte en invulling. Er is veel aandacht voor het praktijkonderzoek en de analyse van specifieke klachtenbeelden, het bewegingsgedrag van gewrichten in de keten en het klinisch redeneren. De specialisatie-opleidingen leveren je belangrijke accreditatiepunten op, maar als grootste voordeel geeft het je de mogelijkheid om je als fysiotherapeut te specialiseren in een deelgebied. Als je de smaak te pakken hebt, heb je al een belangrijke stap gezet in de opleiding tot manueel therapeut, wat weer andere voordelen met zich meebrengt.

Je kan je bij de School voor Manuele Therapie Nederland 6 modules tot specialisatie volgen, namelijk lage rug-, SI- en heupklachten, nekklachten en brachialgie, hardloopblessures, thoracale en schouderklachten, elleboog onderarm pols- en handklachten en cephale klachten. De opleiding leert je om dieper te zoeken naar waar de klacht vandaan komt en wat de oorzaak kan zijn en biedt verdergaande behandelingen om de klacht daadwerkelijk te doen verhelpen.