Praktijkgericht onderwijs

Praktijkgericht onderwijs

Wij geven uitsluitend les in kleine groepen omdat we geloven in kleinschalig, praktijkgericht onderwijs. Wat je leert, moet je direct in de praktijk toe kunnen passen. Want alleen als je technieken echt gebruikt, ontwikkel je je tot een betere therapeut. Door de geïntegreerde benadering van theorie en praktijk, merken we dat onze studenten technieken snel eigen maken.

Wat is het verschil met andere vormen van manuele therapie?

Op de school manuele therapie leer je 3-dimensionale mobilisatie-technieken in het gehele lichaam toe te passen bij je patiënt. Je leert de handgrepen toe te passen in ketens van beweging. Door je patiënt te meten en te testen bepaal je hoe je het gewricht kunt insturen. De behandeling is dus specifiek en gericht op de individuele patiënt. 

Juist de mechanische samenhang tussen gewrichten in een bewegingsketen speelt een belangrijke rol in de visie van de opleiding.  Je gaat uit van de bewegingsvoorkeur en niet van de pathologie rondom de klacht. Bij een behandeling verbeter je de beweging in het gewricht op een voor het lichaam herkenbare manier. Niet met rukken of trekken maar juist met een techniek die zacht, subtiel en meestal pijnvrij is.  Je optimaliseert de best passende beweging voor het gewricht en dat doe je voor alle gewrichten in de beweegketen. Je richt je op het hele bewegingsapparaat en bent dus niet alleen gericht op de lokale klacht.

    

De opleiding Manuele therapie Utrechtse school bestaat uit:

- Zes modules die samen het hele lichaam beslaan:
- Stagemodule;
- Toetsing theorie en praktijk van de modules;
- Een onderzoeksverslag;
- Eindtoets.

Wanneer je al deze onderdelen met voldoende resultaat hebt afgesloten ontvang je het diploma manuele therapeut ES.

De zes modules betreffen:

- Lage rug, SI en heupklachten
- Nekklachten en brachialgie
- Cephale klachten: kauwstelsel, hoofdpijn en duizeligheid (na het volgen van de module nekkklachten en thoracale klachten)
- Thoracale en schouderklachten (inclusief ribben)
- Elleboog, onderarm, pols- en handklachten: Tenniselleboog, CANS / RSI
- Hardloopblessures (onderste extremiteit). 

Toetsing

Iedere module wordt afgesloten met een toets, bestaande uit een theorie- en een praktijkgedeelte.
Deze toetsing vindt plaats op geplande toetsdagen, die regelmatig georganiseerd worden. Hiervoor schrijf je je in en hieraan zijn kosten verbonden.
Na het behalen van een toets ontvang je een certificaat. 

Stage

Nadat je ten minste vier modules hebt afgesloten, kun je een deel van de stage volgen (vier dagdelen) Een stage bestaat uit acht dagdelen van elk vier uur en vindt plaats op locatie van de stagebegeleider. Na het doorlopen van alle modules volg je het tweede deel van de stage (vier dagdelen).

Eindtoets

Na het met goed gevolg afleggen van alle toetsen en de stage vindt de eindtoets plaats. 

Het diploma

Wanneer je alle onderdelen met voldoende resultaat hebt afgerond ontvang je het diploma Manuele Therapie Utrechtse School. 
Fysiotherapeuten en oefentherapeuten kunnen zich met het diploma Manuele Therapie registreren bij de VMT (Vereniging van manueel therapeuten)
Voor podotherapeuten geldt dat (op dit moment) niet.

Vergoeding

Voor vergoeding van de behandeling manuele therapie heb je als behandelaar geen contracten nodig met zorgverzekeraars.

De VMT kent gecertificeerde therapeuten die voldoen aan de strikte eisen die door de beroepsvereniging zijn opgesteld, en o.a. aan het Reglement Algemene Praktijkvoorschriften.

Vergoeding van ongecertificeerde therapeuten verloopt via Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie van het KNGF.

Informatie over de Vereniging Manueel therapeuten
Informatie van de patiëntenvereniging Manuele therapie
Vergoedingenoverzicht zorgverzekeraars

Kosten

De kosten per module is afhankelijk van de duur van een module.
Voor een actueel overzicht verwijzen wij u naar het nascholingsprogramma 
De SMTU kent een BTW-vrijstelling volgens de richtlijnen van het CRKBO.

Aanmelding en afmelding

Deelnemers kunnen zich via de website www.manueletherapie.nl aanmelden voor de opleiding. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.
Afmelding kan volgens voorwaarden vermeld in de algemene voorwaarden.

Contact

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot mw. Brigitte van Dijk, 030-2513375,
bereikbaar op woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Meer informatie over de opleiding

Aanvraag informatie over de opleiding

Bestel hier

Dick van Os (docent)

Dick van Os (docent)

Floris Eising (docent)

Floris Eising (docent)

Lars Smit (docent)

Lars Smit (docent)

Peter van den Heuvel (docent)

Peter van den Heuvel (docent)

Corenne Boeve (docent)

Corenne Boeve (docent)