VOLLEDIGE OPLEIDING TOT MANUEEL THERAPEUT

mei 6, 2021

De opleiding tot manueel therapeut beslaat het volgen van zeven modules, gevolgd door een afsluitende stagemodule. Vijf van de zeven modules zijn inmiddels volledig opgenomen in het pakket, te weten:

  • Manueeltherapeutische behandeltechnieken bij lage rug en heupklachten
  • Manueeltherapeutische behandeltechnieken bij nekklachten en brachialgie
  • Manuele therapie voor de thoracale wervelkolom, ribben en schoudergordel
  • Manuele therapie, voet en enkel
  • Manueeltherapeutische behandeltechnieken bij elleboog-, onderarm-, pols- en handklachten

De resterende twee modules zijn in de afrondende fase. De zesde module zal gaan over behandeling van klachten aan heup, knie, onderbeen (fibula) en enkel. We hopen deze in 2023 te kunnen starten. De volgorde en de periode waarin je ze volgt, bepaal je zelf. Het behaalde certificaat voor een module is 20 jaar geldig, er is dus tijd genoeg.

MEER INFORMATIE OVER DE COMPLETE OPLEIDING TOT MANUEEL THERAPEUT