VOLLEDIGE OPLEIDING TOT MANUEEL THERAPEUT

VOLLEDIGE OPLEIDING TOT MANUEEL THERAPEUT

De opleiding tot manueel therapeut beslaat het volgen van zeven modules, gevolgd door een afsluitende stagemodule. Vijf van de zeven modules zijn inmiddels volledig opgenomen in het pakket, te weten: Manueeltherapeutische behandeltechnieken bij lage rug en...